🍪 Można ciasteczko?

Ta strona chce wykorzystywać pliki cookie do analizowania ruchu oraz mierzenia skuteczności i personalizacji reklam zgodnie z polityką prywatności. Zgadzasz się?

PORADNIKI

21 min. czytania

Co to jest AWS (Amazon Web Services)? Lista usług w chmurze

AWS

Fot. MM / Amazon

Czym jest AWS (Amazon Web Services)? Co oferuje? Poznaj usługi chmurowe Amazon – największego dostawcy 200+ usług w chmurze!

Spis treści
Serwer

Czym jest AWS i komu może się przydać? Ta platforma chmury obliczeniowej ma imponującą paletą usług. Oferuje ponad 200 rozwiązań. Warto jednak najpierw sprawdzić, co dokładnie zawiera i w jaki sposób może pomóc Twojej działalności.

AWS, czyli Amazon Web Services, to platforma chmury obliczeniowej imponujących rozmiarów. Jest najpotężniejszym graczem na rynku w swojej branży. Działa na arenie międzynarodowej i obsługuje milionów użytkowników z całego świata. Czy to jednak wystarczy, aby stwierdzić, że to rozwiązanie sprawdzi się również w Twoim przypadku?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto zdecydowanie lepiej poznać AWS. Na szczególnie wiele uwagi zasługuje jej imponująca oferta. Składa się z ponad 200 nowoczesnych rozwiązań technologicznych i usług. Umożliwiają one i ułatwiają projektowanie, wdrażanie i przeprowadzanie najróżniejszych operacji. Nieoczywiste jest ponadto naliczanie kosztów korzystania z tej platformy i poziom jej skalowalności.

Czym jest chmura obliczeniowa?

Aby przejść do tłumaczenia, czym jest platforma AWS, wskazane jest najpierw przyjrzenie się zagadnieniu „chmury obliczeniowej”. Czym ona jest? Otóż jest to zaawansowany model dostarczania usług z zakresu IT. Użytkownicy w ramach tej usługi otrzymują dostęp do współdzielonych zasobów obliczeniowych.

Odbywa się to przez internet, dzięki czemu nie muszą sami dysponować potrzebną do tego infrastrukturą. Dostępne w tej formie usługi mają różnorodne przeznaczenie. Pozwalają na uzyskanie dostępu do skalowanych zasobów, takich jak np.:

 • aplikacje,
 • moc obliczeniowa,
 • pamięć masowa,
 • analityka,
 • i wiele innych.

Co to jest AWS (Amazon Web Services)?

AWS to skrót od angielskiej nazwy Amazon Web Service. Jest to platforma oferowana przez amerykańskiego giganta. Składa się z obszernego zbioru usług zdalnego przetwarzania danych. Działa na całym świecie, tworząc największą na całym świecie platformę chmury obliczeniowej.

Jej użytkownicy zyskują dostęp do ponad 200 usług. Ich zadaniem jest nie tylko ułatwianie, ale i umożliwianie wykonywania zróżnicowanych zadań. Dotyczą one zarówno monitorowania, jak i nadzorowania czy zarządzania zasobami. Skierowana jest zarówno do użytkowników prywatnych, jak i firm. Obecnie obok potężnych przedsiębiorstw korzystają z niej również freelancerzy czy startupy. Dostęp do niej możliwy jest przez internet z poziomu komputerów lub urządzeń mobilnych. Pozwala na wykonywanie zaawansowanych operacji związanych z rozmaitymi aplikacjami.

Największą zaletą AWS jest możliwość jego dostosowania do potrzeb konkretnego użytkownika. Łatwo skonfigurować to środowisko w taki sposób, by zapewniało rozwiązania oczekiwane przez daną firmę. Dodatkowo w jednym miejscu do Twojej dyspozycji pozostaje wiele narzędzi, które zwykle oferowane są przez kilka firm komercyjnych. To wpływa też na ograniczenie kosztów.

Jak działa AWS?

Narzędzia udostępniane przez AWS są dostępne dla klientów po założeniu konta w serwisie. Następnie – na bazie monitoringu zużycia poszczególnych elementów – naliczana jest za to opłata. Jednocześnie firma zapewnia odpowiednie zabezpieczenia i dostęp do danych z dowolnego miejsca. Umożliwia to sieć centrów danych zlokalizowanych praktycznie na całym świecie.

Dzięki rozwiązaniom sieciowym AWS jest alternatywą dla drogiej w stworzeniu i utrzymaniu infrastruktury bazowej. Pozwala na kontrolę swoich rozwiązań za pomocą interfejsów API, intuicyjnej kontroli zarządzania lub narzędzi wiersza poleceń. Gwarantuje ponadto liczne certyfikaty bezpieczeństwa i zgodności, np. HIPAA, SOC czy PCI.

Amazon Web Services – oferta

Amazon Web Service ma największą ofertę wśród firm działających w tej branży. W ramach tej jednej platformy do dyspozycji użytkowników oddanych zostało ponad 200 zróżnicowanych usług. Przeznaczone są one do realizacji bardzo zróżnicowanych zadań. Na oficjalnej stronie AWS zebrane zostały w kilka głównych pakietów tematycznych, dotyczących:

 • analityki,
 • integracji aplikacji,
 • blockchain,
 • aplikacji biznesowych,
 • zarządzania finansami w chmurze,
 • komputeryzacji,
 • centrum kontaktowego,
 • klastrów i kontenerów,
 • baz danych,
 • narzędzi programistycznych,
 • przetwarzania danych przez użytkowników końcowych,
 • Front-End Web & Mobile,
 • gier,
 • Internetu Rzeczy,
 • uczenia maszynowego,
 • zarządzania i nadzoru,
 • usług multimedialnych,
 • migracji i transferów,
 • sieci i dostarczania treści,
 • technologii kwantowych,
 • robotyki,
 • stacji naziemnych,
 • bezpieczeństwa, tożsamości i zgodności z przepisami,
 • rozwiązań bezserwerowych,
 • przechowywania danych.

Część rozwiązań jest przeznaczona tylko dla jednego, konkretnego obszaru tematycznego. Zdarzają się też takie, które wykorzystać można do kilku różnych celów. Poniżej krótko omówiliśmy każde z narzędzi dostępnych obecnie w ofercie Amazon Web Service.

 • Analityka:
  • Amazon Athena – pozwala na wykonywanie zapytań związanych z danymi w warstwie S3 z wykorzystaniem języka SQL;
  • Amazon CloudSearch – pozwala na wykonywanie wyszukiwania zaawansowanego;
  • Amazon DataZone (Preview) – dzięki wbudowanemu nadzorowi umożliwia na udostępnianie danych poza granicami organizacji;
  • Amazon OpenSearch Service – pozwala wyszukiwać, wizualizować i analizować treści i dane nieustrukturyzowane;
  • Amazon EMR – pozwala na łatwe uruchamianie struktur danych big data;
  • Amazon FinSpace – narzędzie analityczne dla branży usług finansowych;
  • Amazon Kinesis – narzędzie analityczne dla streamowanych multimediów i danych w czasie rzeczywistym;
  • Amazon Managed Streaming for Apache Kafka – zarządzanie usługą Apache Kafka;
  • Amazon Redshift – rozwiązanie pozwalające na zarządzanie danymi;
  • Amazon QuickSight – usługa szybkiej analityki biznesowej;
  • AWS Clean Rooms – pozwala bez ujawniania i udostępniania danych analizować ich zestawy i pracować nad nimi;
  • AWS Data Pipeline – narzędzie związane z okresowymi przepływami zadań opartych na danych;
  • AWS Entity Resolution – za pomocą konfigurowalnych przepływów zadań umożliwia łączenie i dopasowywanie powiązanych ze sobą rekordów;
  • AWS Glue – pozwala na skalowalną i bezserwerową integrację danych;
  • AWS Lake Formation – umożliwia tworzenie tzw. lake formation i zarządzanie nimi.
 • Integracja aplikacji:
  • AWS Step Functions – koordynacja aplikacji rozproszonych;
  • Amazon AppFlow – niewymagająca kodu integracja aplikacji SaaS i usług AWS;
  • Amazon EventBridge – bezserwerowa magistrala zdarzeń z aplikacji SaaS i usług AWS;
  • Amazon Managed WorkFlow for Apache Airflow – umożliwia orkiestrowanie przepływu i realizacji zadań;
  • Amazon MQ – usługa zarządzanego menadżera komunikatów;
  • Amazon Simple Notification Service (SNS) – rozwiązanie odpowiedzialne za komunikaty i powiadomienia (np. push, SMS, mobilne, e-mail itd.);
  • Amazon Simple Queue Service (SQS) – zarządzanie kolejkami komunikatów;
  • AWS AppSync – udostępnia zarządzane i skalowalne interfejsy API GraphQL;
 • Blockchain:
  • Amazon Managed Blockchain – tworzenie i zarządzanie skalowalnymi sieciami blockchain;
  • Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) – umożliwia stworzenie w pełni zarządzanej bazy danych;
 • aplikacje biznesowe:
  • aplikacje ukierunkowane na biznes:
   • AWS AppFabric – pozwala na połączenie aplikacji SaaS w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa i produktywności;
   • Amazon Connect – wirtualne centrum kontaktowe;
   • Amazon One – system płatności przy użyciu danych biometrycznych, oparty na odczytywaniu odcisków dłoni użytkowników;
   • Amazon Pinpoint – pozwala na realizację wielokanałowej komunikacji marketingowej;
   • AWS Supply Chain – pozwala ograniczyć koszty i ryzyko dzięki aplikacji organizującej łańcuchy dostaw;
   • Just Walk Out technology – technologia umożliwiająca bezkasową sprzedaż detaliczną;
  • aplikacje związane z produktywnością:
   • Amazon Honeycode (Beta) – umożliwia tworzenie aplikacji webowych i mobilnych bez programowania;
   • Amazon Chime – odpowiada za sprawną komunikację za pośrednictwem czatów, spotkań i rozmów wideo;
   • AWS Wickr – gwarantuje szyfrowaną komunikację typu end-to-end;
   • Amazon WorkDocs – odpowiada za bezpieczne przechowywanie i udostępnianie dokumentów w firmie;
   • Amazon WorkMail – zapewnia dostęp do bezpiecznej poczty e-mail, zsynchronizowanej z kalendarzem;
   • Alexa fot Business – zwiększa potencjał komunikacyjny przedsiębiorstwa dzięki dostępowi do Alexy;
  • aplikacje dla deweloperów komunikacji:
   • Amazon Chime SDK – pozwala na przesyłanie w czasie rzeczywistym audio, wideo oraz wiadomości. Umożliwia udostępnianie ekranu;
   • Amazon Simple Email Service (SES) – obsługuje przychodzącą i wychodzącą pocztę e-mail;
   • Amazon Pinpoint APIs – zapewnia elastyczne zarządzanie wiadomościami SMS i powiadomieniami;
   • Amazon Chime Voice Connector – zaawansowane funkcje telefonii;
   • Amazon WorkDocs SDK – odpowiada za bezpieczne zarządzanie plikami;
 • zarządzanie finansami w chmurze:
  • AWS Cost Explorer – odpowiada za analizę kosztów;
  • AWS Billing Conductor – ułatwia raportowanie i wykonywanie rozliczeń dzięki opcji konfigurowania cen i widoczności kosztów;
  • AWS Budgets – pozwala na ustawianie niestandardowych wartości zużycia i kosztów w budżecie;
  • AWS Cost and Usage Report – generuje zaawansowane raporty kosztów i strat;
  • Reserved Instance Reporting – daje dostęp do zarezerwowanych instancji (RI);
  • Savings Plans – odpowiada za plany oszczędnościowe;
 • komputeryzacja:
  • Amazon EC2 – serwery wirtualne;
  • Amazon EC2 Auto Scaling – skalowanie mocy obliczeniowej,
  • Amazon Lightsail – uruchomienie wirtualnych serwerów prywatnych i zarządzanie nimi;
  • AWS App Runner – tworzenie skonteneryzowanych aplikacji internetowych;
  • AWS Batch – uruchamianie zadań wsadowych,
  • AWS Elastic Beanstalk – uruchamianie i zarządzanie aplikacjami internetowymi;
  • AWS Lambda – bezserwerowe uruchamianie kodu;
  • AWS Local Zones – uruchamianie aplikacji wrażliwych na opóźnienia;
  • AWS Outposts – lokalna infrastruktura AWS;
  • AWS Severless Application Repository – wdrażanie i publikowanie bezserwerowych aplikacji;
  • AWS SimSpace Weaver – tworzenie dynamicznych i wielkoskalowych symulacji przestrzennych;
  • AWS Snow Family – agregowanie i przetwarzanie danych w lokalizacjach brzegowych;
  • AWS Wavelenght – aplikacje o bardzo niskich opóźnieniach dla urządzeń 5G;
  • VMware Cloud on AWS – chmury hybrydowe;
 • centrum kontaktowe:
  • Amazon Connect – centrum kontaktowe w chmurze;
 • klastry i kontenery:
  • Amazon Elastic Container Registry – przechowywanie i wdrażanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi;
  • Amazon Elastic Containter Service (ECS) – skalowalny sposób uruchamiania kontenerów;
  • Amazon ECS Anywhere – uruchamianie kontenerów w infrastrukturze zarządzanej przez klienta;
  • Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) – zaufany sposób na uruchomienie platformy Kubernetes,
  • Amazon EKS Anywhere – Kubernetes w infrastrukturze przedsiębiorstwa;
  • Amazon EKS Distro – spójne klastry w Kubernetes;
  • AWS App2Container – konteneryzacja i migracja istniejących aplikacji;
  • AWS App Runner – tworzenie i wdrażanie skonteneryzowanych aplikacji;
  • AWS Copilot – wdrażanie i obsługa kontenerowych aplikacji;
  • AWS Fargate – bezserwerowe zasoby obliczeniowe dla kontenerów;
  • Red Hat OpenShift Service on AWS – zarządzane klastry Red Hat OpenShift;
 • baza danych:
  • Amazon Aurora – relacyjna baza danych, kompatybilna z MySQL i PostgreSQL;
  • Amazon Aurora Serverless V2 – błyskawiczne skalowanie do >100 tys. transakcji na sekundę;
  • Amazon DocumentDB (kompatybilny z MongoDB) – w pełni zarządzana baza danych dokumentów;
  • Amazon DynamoDB – zarządzana baza danych NoSQL;
  • Amazon ElastiCache – buforowanie w pamięci;
  • Amazon Keyspaces (for Apache Cassandra) – zarządzana baza danych zgodna z Cassandrą;
  • Amazon MemoryDV for Redis – wydajna i trwała baza danych kompatybilna z Redis;
  • Amazon Neptune – baza danych grafów;
  • Amazon Quantum Ledger Database (QLDB) – baza danych ksiąg;
  • Amazon RDS – usługa relacyjnej bazy danych dla MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server i MariaDB;
  • Amazon RDS on Outposts – automatyzacja zarządzania lokalnymi bazami danych;
  • Amazon Redshift – hurtownia danych;
  • Amazon Timestream – baza danych szeregów czasowych;
  • AWS Database Migration Service – umożliwia migrację danych przy minimalnym czasie przestoju;
 • narzędzia programistyczne:
  • Amazon CodeCatalyst – usługa sprzyjająca szybszemu programowaniu;
  • Amazon CodeGuru – umozliwia znajdowanie konkretnych wierszy kodu;
  • Amazon Corretto – produkcja i dystrybucja OpenJDK;
  • Amazon CodeWhisperer – dzięki kodowaniu opartemu na uczeniu maszynowym pozwala na szybsze tworzenie aplikacji;
  • AWS Cloud Control API – pozwala na zarządzanie infrastrukturą chmury za pomocą ujednoliconych interfejsów API;
  • AWS Cloud Development Kit (CDK) – modelowanie infrastruktury chmury z wykorzystaniem kodu;
  • AWS Cloud9 – pisanie, uruchamianie i debugowanie kodu w IDE chmury;
  • AWS CloudShell – środowisko powłoki oparte na przeglądarce;
  • AWS CodeArtfifact – zarządzanie artefaktami na potrzeby tworzenia oprogramowania;
  • AWS CodeBuild – kompilowanie i testowanie kodu;
  • AWS CodeCommit – przechowywanie kodu w prywatnych repozytoriach Git;
  • AWS CodeDeploy – automatyzacja wdrożeń kodu;
  • AWS CodePipeline – zwalnianie oprogramowania przy użyciu ciągłego dostarczania,
  • AWS CodeStar – tworzenie i wdrażanie aplikacji AWS,
  • AWS Command Line Interface – pozwala zarządzać usługami AWS,
  • AWS Device Farm – pozwala testować aplikacje internetowe, na iOS i Androida na rzeczywistych urządzeniach w chmurze;
  • AWS Fault Injection Simulator – usługa usuwająca usterki;
  • AWS Tools and SDKs – narzędzia i zestawy SDK;
  • AWS X-Ray – pozwala analizować i debugować aplikacje;
 • przetwarzanie danych przez użytkowników końcowych:
  • Amazon WorkSpace Family – pulpity wirtualne;
  • Amazon AppStream 2.0 – przesyłanie strumieniowe aplikacji komputerowych do przeglądarki;
 • narzędzia Front-End Web & Mobile:
  • AWS Amplify – tworzenie, wdrażanie i hostowanie skalowalnych aplikacji internetowych i mobilnych;
  • Amazon API Gateway – tworzenie i wdrażanie interfejsów API oraz zarządzanie nimi;
  • Amazon Location Service – dodawanie danych lokalizacyjnych do aplikacji;
  • Amazon Pinpoint – zaangażowanie użytkowników ze wszystkich kanałów;
  • AWS AppSync – zaządzane i skalowalne interfejsy API GraphQL;
  • AWS Device Farm – testowanie aplikacji internetowych i mobilnych na rzeczywistych urządzeniach w chmurze AWS;
 • gry:
  • Amazon GameLift – hosting dla serwerów gier;
  • Amazon GameSparks – tworzenie zaplecza gier;
  • Amazon Lumberyard – wieloplatformowy silnik gier 3D z Full Source, zintegrowany z Twitch i AWS;
  • AWS GameKit – wdrażanie i dostosowanie zapleczy gier bezpośrednio z Unreal Engine;
 • Internet Rzeczy:
  • AWS IoT 1-Click – jedno kliknięcie odpowiada za uruchomienie kreacji wyzwalacza AWS Lambda;
  • AWS IoT Analytcs – analityka dla urządzeń IoT;
  • AWS IoT Button – programowalny w chmurze przycisk;
  • AWS IoT Core – połączenie urządzeń z chmurą;
  • AWS IoT Device Defender – zarządzanie zabezpieczeniami;
  • AWS IoT Device Management – wdrażanie i zdalne zarządzanie urządzeniami;
  • AWS IoT Events – wykrywanie zdarzeń i reagowanie na nie;
  • AWS IoT ExpressLink – opracowywanie bezpiecznych urządzeń;
  • AWS IoT FleetWise – gromadzenie, przekształcanie i przesyłanie danych do chmury;
  • AWS IoT GreenGrass – obsługa wiadomości, lokalne zasoby obliczeniowe i synchronizacja urządzeń;
  • AWS IoT RoboRunner – tworzenie aplikacji ułatwiających współpracę flot robotów;
  • AWS IoT SiteWise – zbiera i interpretuje dane;
  • AWS IoT TwinMaker – optymalizuje operacje, tworząc cyfrowe bliźniaki istniejących systemów;
  • AWS Partner Device Catalog – katalog sprzętu IoT kompatybilnego z AWS;
  • FreeRTOS – system operacyjny czasu rzeczywistego dla mikrokontrolerów;
 • uczenie maszynowe:
  • Amazon Bedrock – tworzenie z modeli fundamentów;
  • Amazon SageMaker – tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli;
  • Amazon Augmented AI – wdrażanie przeglądu prognoz przez człowieka;
  • Amazon CodeGuru – znajdowanie konkretnych wierszy kodu;
  • Amazon CodeWhisperer – tworzenie aplikacji dzięki towarzyszowi kodowania;
  • Amazon Comprehend – odkrywanie informacji i relacji w tekście;
  • Amazon Comprehend Medical – wyodrębnianie danych zdrowotnych;
  • Amazon DevOps Guru – usługa operacji w chmurze;
  • Amazon Elastic Inference – akceleracja wnioskowania głębokiego uczenia;
  • Amazon Forecast – zwiększenie dokładności prognoz;
  • Amazon Fraud Detector – szybsze wykrywanie oszustw w internecie;
  • AWS Entity Resolution – dopasowanie i łączenie powiązanych rekordów przy użyciu przepływów zadań;
  • Amazon Kendra – wyszukiwanie w przedsiębiorstwie, oparte na ML;
  • Amazon Lex – charboty tekstowe i głosowe;
  • Amazon Lookout for Equipment – wykrywanie nieprawidłowych zachowań;
  • Amazon Lookout for Metrics – wykrywanie anomalii w metrykach;
  • Amazon Lookout for Vision – wykrywanie wad produkcyjnych;
  • Amazon Monitron – kompleksowy system monitorowania urządzeń;
  • AWS HealthOmics – przekształcanie danych omicznych w konkretne informacje;
  • AWS Healthlmaging – przechowywanie, analiza i udostępnianie obrazów medycznych;
  • AWS HealthScribe – automatyczne generowanie notatek klinicznych,
  • AWS HealthLake – zrozumienie danych związanych ze zdrowiem;
  • Amazon Personalize – rekomendacje tworzone w czasie rzeczywistym;
  • Amazon Polly – przekształcanie tekstu w mowę;
  • Amazon Rekognition – analizowanie obrazu i wideo;
  • Amazon Textract – wyodrębnianie tekstu i danych;
  • Amazon Translate – tłumaczenia;
  • Amazon Transcribe – rozpoznawanie mowy;
  • AWS Deep Learning AMIs – głębokie uczenie Amazon EC2;
  • AWS Deep Learning Containers – obraz platformy Docker;
  • AWS DeepComposer – klawiatura muzyczna z funkcją ML;
  • AWS DeeopLens – kamera wideo z funkcją ML;
  • AWS DeepRacer – autonomiczny samochód wyścigowy (skala 1:18) prowadzony przez ML;
  • AWS Inferentia – układ wnioskowania;
  • AWS Panorama – komputerowe widzenie na brzegu sieci;
  • Apache MXNet on AWS – skalowalna platforma uczenia maszynowego (typu open source);
  • TensorFlow on AWS – biblioteka inteligencji maszynowej (typu open source);
 • zarządzanie i nadzór:
  • Amazon CloudWatch – monitorowanie zasobów i aplikacji;
  • Amazon Managed Grafana – interaktywne wizualizacje danych;
  • Amazon Managed Service for Prometheus – monitorowanie kontenerów;
  • AWS Chatbot – chatbot dla AWS;
  • AWS CloudFormation – tworzenie i zarządzanie zasobami przy użyciu szablonów;
  • AWS CloudTrail – śledzenie aktywności użytkowników;
  • AWS Command Line Interface – zarządzanie usługami AWS;
  • AWS Compute Optimizer – identyfikacja optymalnych zasobów obliczeniowych AWS;
  • AWS Config – śledzenie zmian i zasobów;
  • AWS Control Tower – konfigurowanie środowiska wielu kont i zarządzanie nimi;
  • AWS Console Mobile Application – mobilny dostęp do zasobów;
  • AWS Distro for OpenTelemetry – zbieranie skorelowanych danych;
  • AWS Health Dashboard – ważne wydarzenia i zmiany istotne dla środowiska;
  • AWS Launch Wizard – wdrażanie i konfigurowanie aplikacji spoza AWS;
  • AWS License Manager – kontrolowanie licencji;
  • AWS Management Console – interfejs użytkownika;
  • AWS Managed Services – operacje infrastrukturalne AWS;
  • AWS OpsWorks – optymalizacja operacji przy użyciu funkcji Puppet i Chef;
  • AWS Organizations – zarądzanie kontami AWS;
  • AWS Proton – automatyzacja zarządzania we wdrażaniu kontenerów;
  • AWS Resilience Hub – ochrona aplikacji przed zakłóceniami;
  • AWS Service Catalog – tworzenie i wdrażanie standardowych produktów;
  • AWS Service Management Connector – obsługa zasobów AWS w ramach narzędzi odpowiadających za zarządzanie usługami;
  • AWS Systems Manager – dostęp do informacji operacyjnych;
  • AWS Telco Network Builder – automatyzacja wdrażania i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi;
  • AWS Trusted Advisor – optymalizacja bezpieczeństwa i wydajności;
  • AWS Well-Architected Tool – monitoring obciążeń systemu;
 • usługi multimedialne:
  • Amazon Elastic Transcoder – transkodowanie multimediów;
  • Amazon Interactive Video Service – zarządzanie wideo na żywo;
  • Amazon Kinesis Video Streams – przetwarzanie i analiza wideo-streamów;
  • Amazon Nimble Studio – studio do tworzenia treści cyfrowych;
  • AWS Elemental MediaConnect – przesył wideo na żywo;
  • AWS Elemental MediaConvert – konwersja wideo oparta na plikach;
  • AWS Elemental MediaLive – konwersja wideo na żywo;
  • AWS Elemental MediaPackage – pakowanie wideo;
  • AWS Elemental MediaStore – przechowywanie multimediów;
  • AWS Elemental MediaTailor – personalizacja wideo;
  • AWS Elemental Appliances & Software – lokalne rozwiązania multimedialne;
  • AWS Thinkbox Deadline – renderowanie;
  • AWS Thinkbox Frost – tworzenie siatek cząstek;
  • AWS Thinkbox Krakatoa – renderowanie objętości klasy produkcyjnej;
  • AWS Thinkbox Sequoia – geometria chmury punktów;
  • AWS Thinkbox Stoke – symulato cząstek dla Autodesk;
  • AWS Thinkbox XMesh – optymalizacja animowanych plików geometrii;
 • migracja i transfer:
  • AWS Migration Hub – nadzór nad migracją;
  • AWS Application Discovery Service – odnajdywanie aplikacji lokalnych, by usprawnić migracje;
  • AWS Applications Migration Service (MGN) – przenoszenie i ulepszanie aplikacji;
  • AWS Database Migration Service – migracja baz danych;
  • AWS DataSync – transfer danych online;
  • AWS Mainframe Modernization – obsługa, migracja, modernizacja, uruchamianie i obsługa obciążeń komputerów mainframe;
  • AWS Snow Family – urządzenia fizyczne do migracji danych do i z AWS;
  • AWS Transfer Family – zarządzanie AS2, FTP, FTPS i SFTP;
  • Migration Evaluator (Formerly TSO Logic) – uzasadnienia biznesowe dla migracji do chmury;
 • sieć i dostarczanie treści:
  • Amazon VPC – izolowane zasoby w chmurze;
  • Amazon VPC Lattice -optymalizacja łączności, zabezpieczeń i monitorowania między usługami;
  • Amazon API Gateway – interfejsy API;
  • Amazon CloudFront – sieć dostarczania treści (CDN);
  • Amazon Route 53 – system nazw domen (DNS);
  • AWS App Mesh – mikrousługi;
  • AWS Cloud Map – odnajdowanie usług dla zasobów w chmurze;
  • AWS Cloud WAN – głobalne sieci rozległe;
  • AWS Direct Connect – dedykowane połączenia sieciowe;
  • AWS Global Accelerator – optymalizacja wydajności i dostępności aplikacji;
  • AWS Private 5G – wdrażanie i skalowanie prywatnej sieci komórkowej;
  • AWS PrivateLink – dostęp do usług hostowanych;
  • AWS Transit Gateway – skalowanie kont i połączeń VPN;
  • AWS Verified Access – dostęp do aplikacji firmowych bez VPN;
  • AWS VPN – dostep do zasobów sieciowych;
  • Elastic Load Balancing (ELB) – dystrybucja ruchu przychodzącego na wiele obiektów docelowych;
 • technologie kwantowe:
  • Amazon Braket – rozwiązanie umożliwiające eksperymentowanie z komputerami kwantowymi;
  • Amazon Quantum Solutions Lab – współpraca z ekspertami z dziedziny obliczeń kwantowych;
 • robotyka:
  • AWS IoT RoboTunner – tworzenie aplikacji umożliwiających współpracę flot robotów;
  • AWS RoboMaker – tworzenie, zarządzanie i wdrażanie aplikacji z zakresu robotyki;
 • stacja naziemna:
  • AWS Ground Station – usługa zarządzanej stacji naziemnej;
 • Bezpieczeństwo, tożsamość i zgodność z przepisami:
  • AWS Identity and Access Management (IAM) – dostęp do zasobów i usług;
  • Amazon Cognito – tożsamości dla aplikacji;
  • Amazon Detective – badanie problemów z zabezpieczeniami;
  • Amazon GuardDuty – wykrywanie zagrożeń;
  • Amazon Inspector – zarządzanie lukami w zabezpieczeniach;
  • Amazon Macie – ochrona poufnych danych;
  • Amazon Security Lake – centralizacja danych zabezpieczeń;
  • Amazon Verified Permissions – nadawanie autoryzacji i uprawnień dla aplikacji;
  • AWS Artifact – dostęp do raportów zgodności AWS;
  • AWS Audit Manager – kontrola użycia AWS;
  • AWS Certificate Manager – obsługa administracyjna i wdrażanie certyfikatów SSL/TLS;
  • AWS CloudHSM – pamięć masowa zapewniająca zgodność z przepisami;
  • AWS Directory Service – usługa Active Directory;
  • AWS Firewall Manager – reguły zapory sieciowej;
  • AWS Key Management Service – zarządzanie kluczami szyfrowania;
  • AWS Network Firewall – bezpieczeństwo w sieci i ochrona VPC;
  • AWS Payment Cryptography – operacje kryptograficzne;
  • AWS Private Certificate Authority – certyfikaty prywatne;
  • AWS Resource Access Manager – usługa udostępniania zasobów AWS;
  • AWS Secrets Manager – nadzór i zarządzanie plikami tajnymi;
  • AWS Security Hub – centrum zabezpieczeń i zgodności;
  • AWS Shield – ochrona przed atakami DDoS;
  • AWS IAM Identity Center – zarządzanie dostępami do logowania do kont i aplikacji;
  • AWS WAF – filtrowanie nieprzyjaznego ruchu sieciowego;
 • przechowywanie danych:
  • Amazon Simple Storage Service (S3) – skalowalna, wirtualna pamięć masowa;
  • Amazon S3 Glacier storage classes – pamięc masowa do archiwizacji w chmurze;
  • Amazon Elastic Block Store (EBS) – blokowa pamięć masowa EC2;
  • Amazon Elastic File System (EFS) – system plików dla EC2;
  • Amazon FSx for Lustre – system plików zintegrowanych z S3;
  • Amazon FSx for NetApp ONTAP – pamięć masowa oparta na systemie plików ONTAP;
  • Amazon FSx for OpenZFS – pamięć masowa oparta na systemie plików OpenZFS;
  • Amazon FSx for Windows File Server – macierzysty system plików Windows;
  • Amazon File Cache – pamięć podręczna dla zestawów danych przechowywanych w dowolnym miejscu;
  • AWS Backup – tworzenie kopii zapasowych;
  • AWS Elastic Disaster Recovery (DRS) – odzyskiwanie aplikacji;
  • AWS Storage Gateway – integracja hybrydowej pamięci masowej.

Część z wymienionych usług to rozwiązania bezserwerowe. Oprócz przypisania ich do kategorii związanej z funkcjonalnością, na stronie AWS znajdziesz je też w zakładce „Serverless”.

Ile kosztuje AWS?

Oferta AWS jest gigantyczna i niezwykle zróżnicowana, co przekłada się również na cennik. Masz tu do czynienia z modelem pay-as-you-go. Oznacza to, że możesz korzystać (i płacić) za usługi do momentu, w którym będziesz z nich korzystać. Nie musisz zawierać długoterminowych umów, obejmujących okresy wypowiedzenia.

Co więcej, jako użytkownik pokrywasz wyłącznie koszty tych usług, z których rzeczywiście korzystasz. W ramach platformy obowiązują rozmaite modele cenowe, w zależności od rozwiązania, które obsługujesz. W praktyce więc opłata może być naliczana np.:

 • za zużyte GB,
 • za wykorzystany transfer,
 • za wykonane żądanie,
 • od godziny.

Na stronie kontaktu możesz dokonać szacunkowej wyceny swoich potrzeb. W pustych polach określasz swoje potrzeby i ustalasz, do czego będzie wykorzystywane narzędzie AWS. Następnie pracownicy, na podstawie podanych informacji, podadzą Ci przybliżony kosztorys. Dzięki temu od razu wiesz, ile może Cię kosztować dany zakres usług. Zależnie od swojego budżetu możesz go rozszerzyć lub zredukować, by osiągnąć satysfakcjonującą stawkę.

Ciekawą propozycją jest założenie darmowego konta AWS. Mieści ono w sobie wszystkie usługi, które:

 • są bezpłatne zawsze,
 • są bezpłatne krótkoterminowo dla nowych użytkowników,
 • są bezpłatne przez pierwszych 12 miesięcy dla nowych użytkowników.

Dzięki temu czas na zapoznanie się z platformą i dokonanie oceny, czy jest potrzebna w Twojej firmie. Na stronie Free Cloud Computing Services – AWS Free Tier (amazon.com) znajdziesz szczegóły dotyczące bezpłatnych produktów i czasu, przez który można z nich korzystać.

Na stronie AWS Product and Service Pricing | Amazon Web Services znajdziesz wszystkie produkty platformy. Klikając w poszczególne opcje, poznasz szczegóły ich wyceny. Przykładowe stawki to np.:

 • Amazon API Gateway – 1 dolar/milion połączeń (do 300 mln), a 90 centów/milion połączeń (powyżej 300 mln);
 • Amazon CloudFront – 0,080 dolara/pierwsze 10 GB,
 • Amazon GuardDuty – 1,10 dolara/1 GB (pierwsze 500 GB).

W wielu przypadkach cena zależna jest od kraju. Często ceny zmniejszają się wraz ze zwiększaniem wykorzystania danego rozwiązania.

Do Twojej dyspozycji jest również opcja optymalizacji kosztów. Z jego pomocą uda Ci się tak balansować zużyciem, by zmieścić się w wyznaczonym budżecie. Mimo to jednak w przypadku potężnych firm obracających ogromnymi ilościami danych, stawki jednak bywają dość wysokie.

Jak zacząć korzystać z Amazon Web Services?

Nawet korzystanie z darmowego okresu próbnego w AWS wymaga przejścia rejestracji. Aby ją rozpocząć, przejdź na stronę główną usługi (https://aws.amazon.com/) i naciśnij żółty przycisk „Complete Sign Up„.

Podaj adres e-mail, który będzie połączony z usługą. Określ także nazwę konta (można ją zmienić również po rejestracji). Na Twoją skrzynkę mailową przyjdzie wiadomość z kodem weryfikacyjnym. Wpisz go w witrynie i przejdź do ustalania hasła dla konta root.

Następnym etapem jest podanie danych osobowych lub firmowych. Konieczne będzie też przypisanie do konta karty płatniczej. Czasem wiąże się to z pobraniem symbolicznej sumy weryfikacyjnej. Jest ona zwracana od razu po zakończeniu procesu i aktywacji konta.

Kolejny krok to potwierdzenie numeru telefonu. Odbywa się to standardowo poprzez kod wysyłany w wiadomości SMS. Na koniec wybierz rodzaj wsparcia AWS. Jeśli zależy Ci na koncie darmowym, to mowa tu o opcji „Basic support Free„. Tyle wystarczy, aby konto zostało stworzone i aktywowane. Potwierdzenie otrzymasz w wiadomości e-mail. Wtedy też możliwe będzie zalogowanie się do głównego panelu konsoli AWS.

AWS vs alternatywne rozwiązania

Amazon Web Services to jedna z czołowych platform chmury obliczeniowej. Korzystają z niej miliony użytkowników na całym świecie. To sprawia, że postrzegana jest jako nie tylko najbardziej rozbudowana, ale i ciesząca się wyjątkową wiarygodnością. Jej głównym atutem jest oczywiście paleta produktów oddanych do dyspozycji użytkowników. Jest ich ponad 200, a dotyczą ponad 20 niezwykle istotnych sektorów związanych z działalnością internetową.

Nie oznacza to natomiast, że AWS nie ma żadnej konkurencji. Jego głównym przeciwnikiem jest Microsoft Azure. Znajduje się on obecnie na drugim miejscu wśród platform chmury obliczeniowej pod względem liczby aktywnych użytkowników. Rozwiązanie to często wykorzystywane jest do rozwiązań korporacyjnych. Dobrze sprawdza się w przypadku średnich i dużych firm pracujących na co dzień w środowisku Windows.

Trzecim rozwiązaniem jest wypuszczona przez Google – Google Cloud Platform. To z kolei rozwiązanie kojarzone przede wszystkim z dynamicznie rozwijającymi się małymi i średnimi firmami. Chętnie korzystają z jej usług również startupy. Choć obecnie korzysta z niej najmniej użytkowników z tej trójki, bardzo dynamicznie się rozwija. Poszerza swoją ofertę i dociera do coraz większego grona odbiorców. Przekonuje do siebie również międzynarodowych gigantów.

Zalety i wady AWS

Zalety AWS:

 • ogromna paleta usług,
 • indywidualna i zróżnicowana wycena,
 • łatwy dostęp,
 • wiele usług bezserwerowych,
 • ciągły rozwój,
 • oferta skierowana do różnego typu użytkowników,
 • kompleksowa obsługa,
 • rozbudowana baza wiedzy,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa i wiarygodności usługodawcy,
 • mobilny dostęp do wielu usług,
 • duża społeczność.

Wady AWS:

 • brak obsługi języka polskiego,
 • przytłaczający zakres usług i funkcji,
 • dość skomplikowana nawigacja i zarządzanie,
 • skorzystanie z usług AWS prowadzi do „uzależnienia” od niego (przeniesienie projektów do zewnętrznej realizacji może być czasochłonne, skomplikowane i drogie),
 • konieczność bieżącej obserwacji generowanych kosztów.

Czy warto korzystać z AWS i dla kogo jest to usługa?

Amazon Web Services to zaawansowana platforma chmury obliczeniowej. Oferuje ogrom dostępnych usług, przeznaczonych dla różnego typu użytkowników. Pozwala na sprawne zarządzanie swoją działalnością w sieci, ale i tworzenie nowych rozwiązań. Może stanowić trzon całego przedsiębiorstwa, jak również służyć do usprawniania jego funkcjonowania. Dzięki temu korzystają z niej zarówno twórcy prywatni, jak i firmy różnej wielkości. Najlepiej sprawdza się natomiast w przypadku organizacji średnich oraz dużych.

AWS podchodzi uczciwie do kwestii wyceny i płatności. Naliczanie kosztów „od zużycia” w modelu zależnym od konkretnej usługi, jest czytelne. Trzeba natomiast trzymać rękę na pulsie, by zbytnio nie „zaszaleć” z wykorzystywaniem poszczególnych elementów. Może to bowiem doprowadzić do naliczenia zbyt wysokiej opłaty. Ilość dostępnych usług bywa ponadto onieśmielająca dla nowych użytkowników. Osoby niedoświadczone w obsłudze tego typu platform mają prawo czuć się zagubione. Znalezienie pożądanego rozwiązania w gąszczu dostępnych możliwości na początku bywa prawdziwym wyzwaniem.

Ostatecznie można polecić Amazon Web Services każdej firmie czy użytkownikowi, który uważa, że wykorzysta możliwości tej platformy. To raczej rozwiązanie dla osób doświadczonych, które wiedzą, jakich narzędzi potrzebują. Jeśli AWS ma je w swojej ofercie, to zdecydowanie korzystanie z niego powinno przynieść wiele satysfakcji. Bez wątpienia jest też w stanie usprawnić liczne procesy komunikacyjne, twórcze, projektowe i inne.